Молодіжне законодавство

Закони України:
1. Про дитячі та молодіжні організації
2. Про загальну середню освіту
3. Про професійно-технічну освіту
4. Про вищу освіту
5. Про соціальну роботу з дітьми та молоддю
6. Про фізичну культуру і спорт

Кодекси україни:
1. Сімейний кодекс

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України
1. Про утворення Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді
2. Про загальний військовий обов’язок і військову службу
3. Державна цільова соціальна програма “Молодь України” на 2009-2015 роки
4. Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів
5. Про затвердження Типового положення про центр ресоціалізації наркозалежної молоді

Укази та розпорядження Президента України
1. Про гранти Президента України для обдарованої молоді
2. Про День студента
3.Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді
4. Про соціально-економічну підтримку становлення та розвитку студентської сім’ї