Креативний виклада4. Міф 4и реальність…

Існує безлі4 пліток про злих, несправедливих виклада4ів і безвідповідальних, розгільдяїв-студентів. Скажу з власного досвіду (як безпосередня представниця другої категорії), що саме ці люди їх і вигадують. Сама була безпосереднім свідком такого обговорення, коли 2 виклада4ки незлим, тихим словом описували якусь бунтівну особу. Але стереотипи попри всю свою міць та зру4ність, все одно лишаються лише

стереотипами. І надзви4айно приємно, коли вони руйнуються, здивувавши при цьому багатьох вузькомисля4их людей. Сьогодні нам вдасться зруйнувати ще один «закупорений» міф про те, що виклада4і – страшні, інопланетні створіння, які з’явилися на цей світ аби зруйнувати студентське життя… Словом… Моклиця Андрій Володимирови4 – кандидат філологі4них наук на посаді доцента, виклада4 на польській кафедрі інституту філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Андрію Володимирови4у, скажіть, будь ласка, 4ому саме… філфак?

Ну, все дуже просто! Я не обирав спеціальність, так склалося життя. Свого 4асу, я дуже любив літературу як таку, тобто 4итати, з’ясовувати підтексти, контексти і т.д. Як недивно, в школі не мав особливих успіхів з філології, але з огляду на те, що гуманітарні дисципліни мені, в принципі, ближ4і, тому я вибрав саме цю сферу діяльності. Не збрешу, якщо скажу, що мої роди4і теж при4етні до вибору цієї професії. Не те, що династія… ситуація виглядала так:

–        4и не проти ти займатися філологією?

–        Та, не проти!

Так, власне, воно і вийшло. А сказати, що це – династія і в мене були якісь амбіції стати професором, знаною людиною… напевно все-таки – ні. Тобто я шукав професію, яка б мені подобалася, приносила задоволення і, зрештою, якийсь прибуток.

У народі цей факультет зветься «ГІНЕКОЛОГІ4НИМ», бо студентами є виклю4но дів4ата (за винятком кількох герої4них хлопців). 4и не важко Вам працювати в жіно4ому середовищі?

Та, ну, Ви що!!! Це – суцільна приємність! Завжди легше знайти спільну мову між 4оловіком і жінкою (і навпаки), ніж між особами однієї статі. На суто 4олові4их факультетах співпраця має зовсім інший характер: йде мова не стільки  про приємну співпрацю, скільки – про постійне слідкування за дисципліною, постійні війни, сварки і т.д.

Але ж є різні студентки… :.)

Є різні студентки, але до кожної людини можна знайти підхід. В принципі, кожна людина згідна піти на компроміс, якщо знайти ту нито4ку, ту струну, яка її за4іпає. За 4ас моєї практики факти4но не траплялося такої ситуації, коли, маю4и бажання з людиною щиро поспілкуватися і з’ясувати всі нюанси, в мене не виходило. Бувають ситуації, коли я навмисне, свідомо не бажаю йти на контакт зі студентом, якщо особа не імпонує мені, як людина. Зрештою, я їй не батько, не мати і перевиховувати кожного не хо4у. Я завжди відкритий до людей, які хо4уть зі мною співпрацювати, 4и спілкуватися. Але не сприймаю ворожості та нахабства.

А 4и можлива дружба між виклада4ем і студентом?

Зви4айно, без сумнівів! До цього 4асу з випускниками нашого факультету я підтримую досить дружні стосунки, вже тепер не як виклада4 зі студентами. Але, формально 4омусь закріплюється «Андрій Володимирови4», хо4а я й пропоную називати себе просто по імені після закін4ення нав4ання.

4и можна назвати інститут філології та журналістики своєрідним ПАНСІОНОМ БЛАГОРОДНИХ ДІВИЦЬ?

(Сміється!) Якоюсь мірою – так, хо4а досить іроні4но зву4ить ця назва. Я б назвав його такою собі райською землею обітованою :.) 4есно скажу: для 4оловіків тут факти4но безмежні можливості і кожен може знайти собі…

… дружину?  :.)

У моєму випадку так :.) Приховувати не стану, як і в мене, так і в інших студентів (коли ми ще тут в4илися) мотивація була!!! Такий вибір!!! Такі можливості!!! Який ще факультет може запропонувати подібне? Є достатньо 4асу на те, щоб роздивитись, розібратись, з’ясувати що, як і коли. Більше того, приказка: на кожен товар – свій купець… вона як ніде актуальна на філологі4ному факультеті, тому що для кожного 4оловіка тут знайдеться якась особа. Навіть, якщо він раніше був абсолютно непопулярним і його уникали жінки, на цьому факультеті… є 100%-ва гарантія, що знайдеться підходяща кандидатура. Але існує єдиний нюанс: не треба лінуватися, треба себе якось презентувати, спілкуватись з людьми.

4и кожен може стати виклада4ем?

Факти4но – так. Є 2 категорії виклада4ів: одні від4увають покликання, можливо, вони не мають особливих знань, але мають потребу спілкуватися з людьми. Цю потребу завжди можна спрямувати в потрібне русло, тобто не така це вже й складна справа під4итати наукових джерел. Є друга категорія – виклада4і, які не стільки люблять спілкуватися з людьми, скільки – орієнтуються в наукових питаннях. І одні, й інші працівники є на нашому факультеті. Досить складно сказати які з цих 2-х категорій корисніші для студентів, які є кращими виклада4ами, оскільки, там і там є свої плюси та мінуси.

КРЕАТИВНИЙ ВИКЛАДА4 – міф 4и реальність?

Це – реальність, при4ому щодо мене… то я намагаюся постійно імпровізувати, від4уваю спротив якимось усталеним правилам та нормам. Свого 4асу робив навіть ВСУПЕРЕ4 для того, щоб продемонструвати всім іншим, що виклада4, як загально-народне уявлення – це просто стереотип. Тобто це – якась особа, здебільшого, у костюмі, більш-менш діловитого вигляду, краще, коли є сива борода та акуратна за4іска, яка поводиться надзви4айно 4емно, ґре4но і т.д. Насправді, заклади, які мені доводилося відвідати вже давно відійшли від такого стереотипу. Скажімо, у львівському університеті мені траплялися виклада4і, які носили дуже модний одяг, мали су4асну молодіжну за4іску; спосіб спілкування зі студентами не такий дистанційний, а швидше, як з колегами. Такі тенденції є в інших університетах, зрештою, я не вигадував ні4ого такого особливого, просто намагаюся бути самим собою і не підлаштовуватися під 4иїсь вказівки. На разі ще конфліктів з приводу мого стилю одягу 4и спілкування не було.

Проте студенти щоразу дивуються. Скажу відверто: для кожного першого  курсу – це подія, широко розплющені о4і і така собі думка: «Хто цей парубок? Він не може бути вилада4ем. Він – занадто молодий для виклада4а. Він не виглядає як виклада4. У нього довге волосся (що, взагалі, не вписується в деякі уявлення про виклада4а)». Але все це вирішується дуже швидко і надзви4айно елементарно, тобто, як тільки я по4инаю говорити – вони розуміють, що за цими текстами якийсь досвід все-таки є. Для виклада4а важливим є не те, як він виглядає, а те що і як він говорить. Тут нікого не обдуриш: ви можете прийти в костюмі, напрасовані з парфумами, але, якщо по4авши говорити, лише 4ерез слово зустрі4аються якісь розумні терміни, то … кого ви обдурите?… Виклада4 – це стан душі або діагноз.

Зазви4ай між студентом і виклада4ем існує вели4езна прірва. 4им можете пояснити таку сумну тенденцію?

Прірва існує і тут зв’язок – двосторонній. Скажу з особистого досвіду: я не проти скоротити дистанцію між виклада4ем і студентом, але по4инає діяти зворотній процес. На жаль, студенти не завжди диференціюють особу виклада4а та особу студента,  по4инають нахабніти і розуміти таку співпрацю як панібратство. Тобто така тенденція виявляється шкідливою. Як показує досвід, результат нав4ання буде тоді, коли студентів відсотків на 50 змушувати в4итися. Хо4а, я намагаюся балансувати на межі товариськості і класи4ного викладання. Ця крива постійно змінюється, на жаль, не завжди так, як мені цього хо4еться.

Ви – єдиний 4оловік на кафедрі. 4и важко Вам знаходитися в суто жіно4ому колективі?

Дуже легко. Ну, образно кажу4и, (зви4айно трохи зіронізую :.)) таких виклада4ів на руках носять. Здебільшого, 4оловік на кафедрі – це щось на зразок тотема. Це – елемент, який урізноманітнює атмосферу, робить її більш наси4еною. Окрім того 4оловік ще й виконує так звані 4олові4і обов’язки, які постійно виникають, тобто щось там десь прибити, пересунути, перенести. Бути на моєму місці не так вже й погано, вдається легко знаходити спільну мову, з огляду на те, що в нас немає конкуренції, яка присутня у стосунках однієї статі. Ви розумієте… коли є 3-4 жінки, між ними виникає конкуренція: хто гарніший, хто розумніший, хто стильніше вдягається.

4и нівелюються 4олові4і якості в хлопців-студентів, які нав4аються на філологі4ному факультеті? 4и не стають вони жіно4ними?

4астково – так, але 4оловік лишається справжнім 4оловіком у будь-якому середовищі. Інша справа, що тут немає класи4ної боротьби за виживання, яка постійно супроводжує 4олові4е товариство, як, наприклад, в у4илищі 4и армії. Людина має можливість розслабитись і отримувати насолоду від цього життя, але сказати, що 4оловік ожіно4нюється… хо4а, деякі комі4ні ситуації трапляються: на 5-му курсі кожен 4оловік філологі4ного факультету спокійно бере у4асть в обговоренні якихось виклю4но жіно4их питань. Він може порекомендувати яку помаду краще використати, що вдягнути і т.д. Не знаю, 4и це проблема, але такого 4оловіка в групі не сприймають, як номінального 4оловіка, його сприймають, як подругу, тобто особу, з якою можна поспілкуватися, ні4ого не приховую4и, від якої не потрібно дистанціюватися. Не знаю добре це, 4и погано. Зрештою багатьом 4оловікам такий варіант може лише наснитися. Уявіть собі, що можна настільки щиро і відверто спілкуватися з особами протилежної статі, щоб знати їхні секрети, їхню логіку та думки.

Як Ви ставитеся до студентів, які ДРУШЛЯЮТЬ?

По-філософськи… (зітхає!) Я по4инаю розуміти, що життя людини – це не така проста схема, як уявляють собі деякі виклада4і: є нав4ання, є визна4ені години, в які треба з’явитись, там треба бути. Життя вносить свої корективи і те, що сторонній людині здається незна4ним фактом, то для студента, який пропускає – це може бути досить ґрунтовним аргументом. Справа в іншому: як ці «друшляки» звітують потім за свої пропуски, є люди, які нахабно заявляють, що не збираються ні4ого робити, щоб якось ліквідувати свої енки. Зрозуміло, що з такими особами розмова – досить коротка. Але є й інша категорія, які розуміють, що як би там не було, існує нав4альна програма, яку треба виконати і, якщо вони йдуть на зустрі4, то, зрозуміло, кожен виклада4 піде їм на зустрі4 без винятку. Якщо студенти готові відпрацювати і відзвітувати за свої пропуски – то не ба4у в цьому жодних проблем. Повинен бути якийсь баланс, оскільки ситуація, коли я приходжу на пару, а там сидять 3 особи і 4екають по4атку заняття – неприпустима. Тому, коли по4инаються тотальні пропуски – це, зви4айно, дуже негативне явище, з яким я дуже жорстко борюся. В арсеналі виклада4а є 4имало методів, які примусять студентів справно відвідувати лекції. Зазви4ай одна-дві особи на парі відсутні, але це все в межах норми. Тому сказати, що особи, які пропускають – це грішники N#1, я напевно не відважусь.

А кого би Ви в такому разі занесли до «списку грішників»?

Можливо, це надто суб’єктивно, але я оцінюю студентів за їхніми людськими якостями. Людина повинна залишатися людиною у будь-якій ситуації. Я абсолютно нормально сприймаю студентів, які не мають великих здібностей до нав4ання, але які є гарними людьми. Вони намагаються, роблять стільки, скільки дозволяє їхній потенціал. У мене немає до них упередженого ставлення, мені такі люди приємні. Мене не дратує те, що студент може 4огось не знати 4и не розуміти. Все це відбувається в межах людських стосунків. Я не сприймаю лише однієї категорії людей, які ставляться до інших зверхньо. Цього я не схвалюю ні у виклада4ах, ні в студентах. Йдеться про те, що ми є сторонні люди, хо4а ми співпрацюємо, але ніякі родинні зв’язки 4и будь-які інші нас не пов’язують, тому кожна людина повинна від4увати повагу до інших. Я, зокрема, теж не дозволяю собі влаштовувати якісь репресії, карати студентів, вказувати що і як треба робити без жодної мотивації. Тобто якщо людина ставиться з розумінням, якщо вона знає собі ціну… ми з нею завжди порозуміємось. Ви визна4аєте категорію «студентів-грішників» … сюди би я за4ислив людей зверхніх.

Що би Ви хотіли змінити в діяльності нашого інституту?

Я би хотів побажати усім більше твор4ої свободи. На жаль, нав4ання в нас перетворюють на якусь умовну схему заздалегідь продуману і заплановану. Але ж ми усі люди, особистості і персони, елемент імпровізації повинен бути вели4езним. Виклада4 повинен як ніхто бути дуже гну4ким, від4увати аудиторію і розуміти яка інформація в якій формі студентам сприйнятна, зрозуміла і цікава. На жаль, дуже 4асто виклада4 створює дистанцію, мовляв: «Я – вилада4! Я викладаю так, як вважаю за потрібне і мене не цікавить як ви це сприймаєте!» Я вважаю це неправильним, потрібно постійно шукати та імпровізувати. 4ас від 4асу мені вдається знаходити такі форми роботи, які одно4асно є і цікавими, і продуктивними.

Зю Побережнюк

 1. человек коментує:

  така пи**ець креативна журналістка .. ти ще б івритом наші слова писала!

 2. Анатолій коментує:

  Автор як хоче так і пише… для чого заганяти людей в ці рамки… від того читабельність матеріалу не змінюється

 3. At the gates коментує:

  Нудно і довго,і взагалі чи потрібно це?

 4. partuzanu коментує:

  Взагалі то матеріал її як хоче так і пише… тож без матюків і подібного непотрібу

 5. Jigsaw коментує:

  матеріал її, але читають інші люди… як-небудь пишіть в Блокноті

 6. Dear коментує:

  Підтримую про блокнот! Як не як – але журналістика існує не тільки для самовираження, але й розрахована на те, щоб читач д04ита8 д0 к1нця, а не 3драту8а8ся п1сля перш0г0 абзацу, і просто подивився фотографії.
  P.S.Колись ще й оТаК КрЕаТиВиЛи

 7. olla коментує:

  Журналістикою тут і не пахне….Замість того, щоб шукати нові способи дешевого самопіару, краще читнули б класиків української журналістики.  Тим, хто ніколи не бачив цього викладача і не знає його, стаття ніякого розяснення не дає, чому ж він всетаки такий креативний??? І що це за питання “нашого”, вашого інститутту,  стаття, що розрахована тільки на філологів ВНУ???

 8. Kralia коментує:

  olla і інші, нашо було взагалі коментувати це інтерв’ю? Ви шо нерозумієте, шо тим самим вже робите піар цій псевдожурналістці. Краще у таких випадках просто незвертати на таке гівно ніякоїх уваги, та й все!!! Кому воно треба?!!! А нарахунок букви “4″ – це повний довбоєбізм, бо треба ж повепендрюватись і лишній раз показати, шо ти така особлива!!! Чесно кажучи, я її трохи знаю… вдягається вона цікаво, але більше нічого осбливого в ній немає.

 9. dzin'dzelen' коментує:

  А в чому проблема? Ну не подобається авторка, та ну її! Ніхто ж не примушує дочитувати до кінця. А ти, Kralia, не маєш права висловлюватися так про людину знаючи її ТРОХИ!!! Просто, ви шановні, звикли думати і жити рамками, а будь-які відхилення від ваших тупих норм сприймаєте агресивно!!!!!

 10. Kralia коментує:

  “будь-які відхилення від ваших тупих норм сприймаєте агресивно!!!!!” …. о, ну да!!! на це завжди силаються ті, хто хоче просто повипендрюватися. Ще скажи, шо небо неголубе, а зелене.

 11. dzin'dzelen' коментує:

  Ви не дали відповідь на моє питання!
  Та, бляха! Коли ти останній раз піднімала погляд у небо? Воно кольорове, воно змінюється від біло-блакитного до темно-бузкового…. ви говорите книжними штампами, заангажовано не бачачи справжнього!!!
   І мені просто шкода людей із пов”яками на очах, ви скільки всього пропускаєте………

 12. Kralia коментує:

  Які пов’язки???? Може це тобі так те небо зелене в голову вдарило чи інша зелена рідина. А тепер мені все ясно!!! От звідки такі слова і літера “4″. А ще шось мені намагається довести. Це ж просто смішно!!!

 13. dzin'dzelen' коментує:

  Kralia, я не хочу перекидатися на образи, бо як на мене ви обмежена і недалека людина, ніхто нікому нічого не доводить, у даному випадку – це просто не має змісту, мій час задорогий, щоб гострити із вами…
  Ви просто не розумієте творчих і яскравих людей, як у випадку із Зю!
  Удачі вам у сірому плині однотонних днів! Літати дано не всім…

 14. Kralia коментує:

  ха-ха-ха-ха!!! я сміюся, аж підскакую!!!!! достойна відповідь… нічого не скажеш. Якщо букву “4″ називати творчістю, то кожну неграмотну людину можна вважати генієм!!!!

  • Shershen коментує:

   Краля
   Чесно кажучи не можу вас зрозуміти……ви проти того як пише ця журналістка,чи взагалі проти цієї людини???А потім,якщо ви так круто розбираєтесь в творчості особистості, та знаєте яка людина геній і яка ні…то чому б і самі й не спробувати щосбь зробити…..хоча ні,я вибачаюсь ви дещо робите найкраще серед всіх – ТІЛЬОПАЄТЕ фігню всяку!

 15. dzin'dzelen' коментує:

  Що ви зациклилися на тій букві? І ящо цифру “4?  називати буквою, то у вас проблеми ;))

 16. Kralia коментує:

  я зрозуміла!!! почалася спланована на мене атака… бачу, шо є необхідність розжувати і порозкладати по полочкам. По перше я не проти цієї людини! хай собі живе на здоров’я! Я проти того, щоб випендрювалися, а вже як випендрюються, то хай роблять це в ЖЖ, контакті, фейсбуці, твітері чи де їхній величності заманеться, але не на подібних сайтах. Корчить з себе журналістку а насправді тільки піариться!!! от і все. Думаю мої думки усім зрозумілі.

 17. dzin'dzelen' коментує:

  Так – це спланована акція ФБР проти вас, нічого тримайтеся! Люди, які борються за такі благородні цілі – залишать відбиток  в історії :) 

 18. Sarrachka коментує:

  Я підтримую Дзінь-дзелень! Справді напали на людину, якось аж жаль її стало.

 19. chernava коментує:

  Доктор Фройд би плакав

 20. chernava коментує:

  Ніяк не зрозумію – де обіцяний креатив. Викладач як викладач, один із багатьох, нічим не кращий, такий як всі. Чи можливо довге волосся виказує певну Індивідуальність (тут маю на увазі саме індивідуальність з великої літери). Слідуючи такій логіці митців, бомжів, наркоманів і т.п. можна зарахувати до однієї когорти.

Залишіть коментар

Коментар *

Поля позначені червоною зірочкою * є обов’язковими для заповнення!